sperantaresita.org

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Articles

CAPITOLUL 5 – BISERICA – DOMENIUL IMPARATIEI LUI CRISTOS

ÎMPĂRĂŢIA CARE NU SE CLATINĂ ( Evrei 12:28)

CAPITOLUL 5 – BISERICA – DOMENIUL ÎMPĂRĂŢIEI LUI CRISTOS

25.09.2011

Întemeierea împărăţiei

Matei 13:1-23(v.23)

02.10.2011

Cina Domnului

09.10.2011

Vrăjmaşul împărăţiei

Matei 13:24-30;36-43(v.30)

16.10.2011

Dezvoltarea împărăţiei

Matei 13:31-35(v.32)

23.10.2011

Valoarea împărăţiei

Matei 13:44-46(Evr.12:28)

30.10.2011

Descoperirea fiilor împărăţiei

Matei 13:47-52(v.49)

06.11.2011

Cina Domnului

13.11.2011

Oportunităţile împărăţiei

Matei 20:1-16(v.4)

20.11.2011

Respingerea împărăţiei

Matei 21:33-46(v.38)

27.11.2011

Condiţiile intrării în împărăţie

Matei 22:1-14(v.11-12)

04.12.2011

Cina Domnului

11.12.2011

Pregătirea pentru împărăţie

Matei 25:1-13(v.13)

18.12.2011

Răsplătirea celor din împărăţie

Matei 25:14-30(v.29)

25.12.2011

Sărbătoarea naşterii Domnului Isus

În cadrul studiului nostru intitulat „Împărăţia care nu se clatină”, am ajuns la ultimul capitol – Biserica – domeniul împărăţiei lui Cristos. Când vorbim de „Împărăţia care nu se clatină”, desigur că ne referim la o Împărăţie a lui Dumnezeu, veşnică, care transcende spaţiul şi timpul şi pe care am definit-o la începutul studiului ca fiind domeniul în care domneşte Dumnezeu şi unde se face voia lui Dumnezeu. La creaţie, omul era parte din această împărăţie, până când datorită neascultării de Dumnezeu în grădina Eden, el a pierdut acest privilegiu şi a ajuns sub puterea celui rău, mort în păcat, adică despărţit de Dumnezeu.

Biblia este cartea în care Dumnezeu ne face de cunoscut planul Său cu privire la mântuirea omului păcătos, adică restaurarea relaţiei omului cu Dumnezeu şi readucerea lui din nou în Împărăţia şi sub autoritatea Sa.

În derularea planului de mântuire în istorie, Dumnezeu ne descoperă diferite aspecte legat de împărăţia Sa veşnică, oferind astfel omului păcătos posibilitatea ca prin credinţă să redevină parte din această împărăţie.

(Vezi istoria oamenilor credinţei – Evrei 11 şi alţii). De asemenea vedem că Dumnezeu şi-a ales un popor – poporul Israel – din sămânţa lui Avraam, căruia i-a descoperit Legile Împărăţiei(vezi cele zece porunci pe care le-am studiat) şi a locuit pentru o vreme în mijlocul acestui popor(în cortul întâlnirii şi apoi în Templu).

Deci împărăţia lui Dumnezeu capătă astfel şi o dimensiune istorică, incluzând în sânul ei poporul ales,Israel.

Din acest popor la „împlinirea vremii”, va veni în lume Mesia, Fiul Lui Dumnezeu, care este exponentul desăvârşit a Împărăţiei lui Dumnezeu între oameni şi Împăratul acestei împărăţii (Zah.9:9; Mat.3:1-2; 4:17).

Trebuie să precizăm faptul că natura împărăţiei lui Dumnezeu nu este una materială, sau politică, ci spirituală (Rom.14:17). Acelaşi lucru îl afirmă şi Domnul Isus cu privire la natura Împărăţiei Sale la Luca 17:20-21.

Deci acolo unde Isus Cristos este acceptat în inimă, prin credinţă, ca Domn, El Îşi instalează împărăţia Sa.

În acest context ajungem să vorbim despre Biserică ca şi domeniu al Împărăţiei lui Dumnezeu întrucât ea este formată din oameni născuţi din nou prin credinţa în Domnul Isus şi care L-au mărturisit în apa botezului.

Aceştia au devenit parte din Împărăţia lui Dumnezeu,sau în alte cuvinte, au primit în inimă Împărăţia, aşa cum citim la Evrei 12:28 „.Fiindcă am primit dar o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori...”.

Vom studia în cadrul acestui capitol pildele împărăţiei, care ne descoperă o serie de aspecte ale ei.

Ești aici: Home