sperantaresita.org

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Articles

SUVERANITATEA LUI DUMNEZEU IN CREATIE

SUVERANITATEA LUI DUMNEZEU ÎN CREAŢIE

Genesa 1:1-31(Io.1:1-3)

Tema studiului nostru în acest an-2011- este intitulată „Împărăţia care nu se clatină”. Această împărăţie este Împărăţia în care domneşte Dumnezeu şi în care se face voia Lui. Este Împărăţia pe care am primit-o toţi cei mântuiţi, care credem în Isus Cristos, sau altfel spus, este Împărăţia care ne-a acceptat şi ne-a primit în sânul ei din clipa în care L-am primit pe Isus Cristos ca Domn şi Mântuitor (Evrei 12:28).

Lecţia care deschide acest studiu am intitulat-o „Suveranitatea lui Dumnezeu în creaţie” şi are ca scop să arate că universul creat de Dumnezeu este domeniul Împărăţiei Lui în care El domneşte şi este Suveran.

Suveranitatea lui Dumnezeu în univers rezultă din câteva motive:

1. DUMNEZEU ESTE CREATORUL TUTUROR LUCRURILOR – Gen.1:1-31

    • Dumnezeu a creat universul – v.1

Biblia începe prin această frază magnifică: „La început Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul”. Aceasta înseamnă că materia nu este veşnică, ci este creaţia lui Dumnezeu. Din această afirmaţie mai înţelegem că Dumnezeu nu se poate confunda cu creaţia Sa şi El care a creat toate lucrurile, este şi stăpân peste ele.

  • Dumnezeu a creat lumina – v.2-5

Observăm că în procesul creaţiei este implicată Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul – Cuvântul creator şi Dumnezeu Duhul Sfânt, care se mişca pe deasupra apelor. Totul era „tohu-va-bohu”, adică un haos general, o materie dezorganizată, până când Dumnezeu a zis : „să fie lumină”. Şi a fost lumină. Despărţind lumina de întuneric Dumnezeu a făcut să apară ordinea, prima condiţie pentru viaţă.

  • Dumnezeu a creat cerul – v.6-8

Este vorba de cer ca spaţiu atmosferic, sau spaţiul interplanetar care separă pământul de restul planetelor.

  • Dumnezeu a creat pământul-ca planetă echipată pentru viaţă – v.9-13

Este vorba aici de înţelepciunea divină care a structurat pământul din 1/3 uscat şi 2/3 apă. Astfel a fost creat echilibrul hidrologic pe baza circuitului apei în natură, pregătind astfel condiţiile pentru viaţă.

Prima formă de viaţă care este adusă la existenţă este cea a vegetaţiei şi a pomilor(regnul vegetal).

    • Dumnezeu a creat sistemul nostru solar – v-14-19

Unii văd aici o contradicţie, întrucât în v.1 s-a afirmat că „Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul”, iar în versetele acestea se afirmă că Dumnezeu a creat soarele, luna şi stelele. Contradicţia este doar aparentă. De fapt aici Dumnezeu reaşează planetele în sistemul nostru solar, care erau deja create, iar acum aceste planete, respectiv soarele, luna şi stelele îşi primesc funcţiile pentru a arăta zilele, lunile şi anii şi pentru a favoriza condiţiile de viaţă pe pământ.

  • Dumnezeu a creat vieţuitoarele din apă şi de pe pământ – v.20-25
  • În final Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul şi asemănarea Sa – v.26-31

Decizia aceasta s-a luat în consiliul Sfintei Treimi, v.26: „Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră…”. Iar în v.27 continuă „Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său ..l-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut”.

Avem aici una din cele mai frumoase afirmaţii despre originea noastră divină, aşa cum spune o cântare: „Nu nu suntem un vis, o întâmplare, un lut de sine însuşi frământat, Ci ne-a zidit o minte creatoare, o-nţelepciune fără de hotare. Există Dumnezeu, ce minunat…”. Da omul este o fiinţă creată de Dumnezeu, după chipul şi asemănarea Sa şi acest lucru scoate în evidenţă valoarea omului din perspectiva lui Dumnezeu.

Această asemănare este desigur în aspectul spiritual, nu fizic, pentru că Dumnezeu nu este materie, ci Duh. Iată câteva trăsături care definesc fiinţa umană, care îl deosebesc pe om de animale şi-l aseamănă cu Dumnezeu, Creatorul său. Omul are conştiinţă, raţiune, sentimente şi voinţă liberă. Este conştient de sine, are spirit creativ, este nemuritor şi responsabil de faptele sale. De aceea omul trebuie să recunoască suveranitatea lui Dumnezeu şi peste viaţa sa, întrucât El ne-a creat are răspunsuri la problemele noastre.

2. DUMNEZEU ESTE SUSŢINĂTORUL TUTUROR LUCRURILOR CREATE

În Ps.93:1, citim: „Domnul împărăţeşte, îmbrăcat cu măreţie. Domnul este îmbrăcat şi încins cu putere, de aceea lumea este tare şi nu se clatină”. Dumnezeu susţine ceea ce a creat cu puterea tăriei Lui. Ap.Pavel vorbind despre Domnul Isus, spune la Col.1:17: „ El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El”.

Dumnezeu susţine nu doar universul material, ci şi viaţa în toată complexitatea şi varietatea formelor ei.

Cel ce susţine deci toate lucrurile este de drept stăpân şi suveran peste ele.

3. DUMNEZEU ESTE ŞI SCOPUL TUTUROR LUCRURILOR CREATE

Aceasta înseamnă că toate lucrurile au fost create din iniţiativa lui Dumnezeu şi pentru plăcerea şi gloria Sa. La Col.1:16/b Pavel, vorbind despre Domnul Isus spune: „Toate au fost făcute prin El şi pentru El”, iar la Rom.11:36, vorbind despre suveranitatea lui Dumnezeu în alegerea lui Israel, continuă: „Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în vecii vecilor! Amin”.

Când Dumnezeu a finalizat creaţia la sfârşitul celor şase zile, la Gen.1:31, citim: „Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse şi iată că erau foarte bune”. Dumnezeu era mulţumit şi satisfăcut de creaţia Sa.

Ești aici: Home