Corul Mixt

Posted in Formatii Corale

 

“Lăudaţi pe Domnul ! Căci este frumos să lăudăm  pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut şi se cuvine să-L lăudăm”.
Ps. 147:1


Închinarea şi lauda este răspunsul nostru la dragostea pe care ne-a arătat-o Dumnezeu prin jertfa Domnului Isus.  “Ca popor al Domnului, cântăm cântarea iubirii noastre pentru Cel care Şi-a dat viata pentru noi si ne-a răscumpărat cu sângele Lui. E adoraţia sufletului nostru pentru  Regele vieţii”.
 
Muzica corală face parte din serviciul religios. Prin ea lăudăm şi preamărim pe Dumnezeu şi totodată ea deschide inima ascultătorilor pentru primirea Cuvântului Sfânt. Muzica este o invitaţie, o chemare la închinare înaintea lui Dumnezeu.

Corul mixt a luat fiinţă odată cu inaugurarea Bisericii Creştine Baptiste "Speranţa" Reşiţa, în ciuda temerilor că numărul coriştilor ar fi prea mic pentru a înfiinţa un cor, la prima repetiţie au luat parte peste 80 de corişti.
În primele luni de existenţă, corul mixt a fost ajutat de dirijorii de la Biserica Nr.1: Cornel TODEA şi Alex LALA. Ulterior cei doi au predat ştafeta din mers celor doi dirijori ai Bisericii Baptiste "Speranţa" Reşiţa: Elena SCHEFER şi Pavel POPOVICI, pe care Dumnezeu i-a ridicat din sânul bisericii. În prezent corul mixt este condus de Elena SCHEFER şi Ema MOLDOVAN, cu o deosebită dedicare şi râvnă, fiind ajutaţi la orgă de Ilie Lala.
Putem spune că Dumnezeu a binecuvântat  Biserica Baptistă "Speranţa" Reşiţa cu un cor deosebit care slujeşte lucrarea în cadrul fiecărui serviciu de închinare.
 
 
 Repertoriul corului mixt cuprinde cântări compuse de autori evanghelici şi lucrări şi prelucrări după autori clasici (Mozart, Schubert, Bach, Vivaldi, Haendel, etc.) precum şi o abordare încurajatoare a unor stiluri muzicale noi. Cele aproape 200 de lucrări aflate în repertoriu sunt cuprinse in: Cântările Evangheliei, Imnurile Credinţei, Cântările Triumfului I şi II, Pe Drumul Credinţei, Antologie de Cântări Corale Creştine, Scumpa Golgotă, Jubilate.

Corul a fost şi este implicat în lucrarea de misiune, în bisericile din judeţ, de asemenea participă la evenghelizări şi în alte localităţi. Misiunile corului mixt şi-au atins scopul de a-L lăuda pe Domnul prin cânt şi de a mişca inimile celor ce-l ascultă, ajutând astfel înfăptuirea lucrării de raspândire a evangheliei.
 
 Apostolul Pavel vorbeşte despre închinare şi slujire ca un mod de viaţă, când se adresează credincioşilor din Roma:
,,Vă îndemn, deci fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceţi trupurile voastre ca o jertfa vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească"
Romani 12:1

A te închina şi a sluji lui Dumnezeu înseamnă a-I atribui, Lui vrednicia supremă, pentru ca doar El este vrednic. Slujirea în această lucrare înseamnă răspunsul credinciosului cu toata fiinta lui, minte, emoţii, voinţa şi trup la tot ceea ce Dumnezeu este, spune si face.

,, Tot ce are suflare sa laude pe Domnul ! Laudati pe Domnul !"
Psalmul 150:6