Misiune

Posted in Misiune

Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură."
Marcu 16:15

După cum spunea Onken: "Fiecare baptist este un misionar" dorim şi noi să dezvoltăm acest simţ al misiunii la fiecare membru al Bisericii "Speranţa", astfel încât acolo unde trăiesc şi unde muncesc să răspândească mireasma cunoştinţei lui Dumnezeu pentru mântuirea multora şi de a fi un exemplu bun prin purtarea lor pentru a nu da motive de poticnire pentru alţii.

Cineva a spus: “Dumnezeu a avut un singur Fiu şi pe Acela L-a făcut misionar”.

Domnul Isus este cel mai mare misionar şi lucrarea pe care a făcut-o a fost fără cusur pentru că în primul rând, s-a smerit, a slujit, s-a rugat şi s-a făcut ascultător până la moarte.
 
Dacă vrem să fim cu adevărat misionari trebuie să ne punem la dispoziţia lui Dumnezeu şi să lăsăm Duhul Sfânt să ne conducă viaţa zi de zi.
Lupta creştinului se dă pe plan spiritual cu forţele întunericului şi scopul acestei lupte este de a smulge pe cât mai mulţi oameni de sub puterea şi influenţa celui rău şi ai aduce la Dumnezeu.

Pentru a izbândi în luptă avem nevoie de “toată armătura lui Dumnezeu”, “de sabia Duhului”, care este Cuvântul lui Dumnezeu şi de rugăciune (Efeseni 6:11-18). De aceea în fiecare zi de vineri vă chemăm să vă alăturaţi echipei de misiune şi să fiţi alături de ei în post şi rugăciune. După ce vizitează bolnavii din Spitalul Judeţean, misionarii noştrii se întâlnesc la Biserică, începând cu ora 19:30 pentru a avea un timp de părtâşie în rugăciune.
Sâmbătă mergem la Clocotici şi Doman, batem la fiecare uşă şi le vorbim tuturor despre Dumnezeu şi le împărţim casete şi literatură creştină.

Misiune poate să facă orice membru al bisericii prin evanghelizarea personală, vorbindu-le oamenilor (colegi, prieteni, vecini), despre Dumnezeu şi despre dragostea Lui arătată în Cristos.

Duminică misiunea se desfăşoară în bisericile din împrejurimi. Misionarii noştrii ajută lucrarea creştinilor baptişti din Moniom, Câlnic şi Ţerova. Avem nevoie de un sprijin deosebit prin rugăciune pentru biserica din Ţerova pentru că aici nu există un loc de închinare. Fraţii şi prietenii se adună şi se închină lui Dumnezeu pe o pajişte.

Avem un parteneriat cu biserica din Slivileşti, judetul Gorj, unde Biserica Creştină Baptistă "Speranţa" Reşiţa s-a implicat cu ajutor material la zidirea noului locaş al bisericii precum şi spiritual prin trimiterea de misionari, aproape lunar, pentru a încuraja biserica şi a vesti Evanghelia celor nemântuiţi din acea localitate.

Miercurea, locuitorilor din Ţerova li se explică personal Evanghelia şi trimişii Domnului încearcă să răspundă la întrebările oamenilor din această localitate, explicându-le tot odată nevoia de mântuire.

În fiecare joi vizităm locuitorii din Moniom, de asemenea mergem la Spitalul Vechi şi le vorbim oamenilor despre Dumnezeu şi le ilustrăm cele spuse cu ajutorul unui cub cu imagini, conceput special pentru evanghelizare. Este o lucrare extraordinară şi vă aşteptăm să vă implicaţi în această acţiune deoarece este la început şi este nevoie de cât mai mulţi oameni să se pună la dispoziţia lucrării lui Dumnezeu.
A vorbi oamenilor despre Dumnezeu este datoria noastră, a creştinilor, şi de aceea vă chemăm să vă alăturaţi nouă în această activitate.

Misiunea şi lucrarea de mărturie sunt ale noastre, dar roada şi gloria sunt ale lui Dumnezeu!