Servicii de inchinare

Posted in Servicii de inchinare

Serviciile de Închinare ale Bisericii Creştine Baptiste “Speranţa” Reşiţa

Biserica Creştină Baptistă “Speranţa” Reşiţa se adună pentru părtăşie şi închinare, de trei ori pe săptămână, după cum urmează :

  • Duminică între orele 09-12 - Rugăciune, Studiu Biblic, Serviciu divin de zidire
  • Duminică  între orele 18-20 - Program de închinare, Predică de evanghelizare
  • Joi seara între orele 18-20 - Rugăciune, Mărturii din Scriptură, Mesaj devoţional
 

  •  Serviciul de închinare de duminică dimineaţa

În cadrul acestui timp de închinare, biserica are în prima parte un timp de rugăciune, în care toţi cei prezenţi la Casa Domnului au posibilitatea să se roage. Rugăciunile sunt în general scurte, dintr-o singură frază şi potrivit cu îndemnurile care se dau din Scriptură. În felul acesta timpul de rugăciune nu devine ceva plictisitor, ci un timp de înalţare sufletească care înviorează biserica.
           
După timpul de părtăşie în rugăciune, urmează studiul biblic care se desfăşoară pe grupe (biserică, cor, tineret. Studiul biblic în general este unul tematic. În acest an studiem Familia din perspectiva Divină din Matei cap.5-7. Studiul a fost conceput, prelucrat şi împărţit pe subiecte de către păstorul bisericii împreună cu echipa de învăţători formată din: Petru Pancea, Ion Bălănescu, Ion Crina, Gelu Dumitraşcu, Marius Brindea. Lecţiile biblice sunt eşalonate pe un an întreg şi sunt deosebit de ziditoare, iar la dezbaterea lor în biserică se implică şi alţi fraţi. La întâlnirile de luni seara cu slujitorii şi lucratorii din biserică, după timpul de părtăşie în rugăciune, se dezbate lecţia biblică pentru săptămâna următoare. Aici avem ocazia să clarificăm şi să lămurim orice problemă de dispută teologică, aşa încât la final să putem avea o viziune comună asupra lecţiei, fapt care este benefic şi pentru biserică.

Serviciul divin
care urmează are de regulă caracter de zidire sufletească şi conţine mesaje adecvate nevoilor spirituale ale bisericii. Mesajele sunt pregătite şi expuse de păstorul bisericii, sau de invitaţi speciali sau ocazionali (păstori sau evanghelişti) care vizitează biserica.
  • Serviciul de închinare de duminică seara
Este un timp deosebit de închinare prin rugăciuni, cântări de laudă cu biserica, mărturii, solo-uri, poezii şi cântări corale, urmat de un mesaj cu caracter de evanghelizare întrucât la aceste servicii participă de regulă mulţi prieteni şi ascultători din afara bisericii.
  • Serviciul de închinare de joi seara
Este serviciul de peste săptămână la care participă aproximativ jumătate din membrii bisericii.
Desigur unii lipsesc din motive obiective, fiind la scoală, sau la lucru, dar alţii şi-au făcut un obicei rău din a nu frecventa casa Domnului la serviciul din timpul săptămânii. Aceştia din urmă fac o mare greşeală şi pierd mari binecuvântări.
 
Serviciul de joi seara are un caracter devoţional şi începe cu un timp de rugăciune cu toată biserica. Continuă apoi cu mărturii ziditoare din Scriptură, din partea unor fraţi şi surori din biserică şi în final păstorul bisericii are un mesaj devoţional. Facem aici precizarea că Biserica Creştină Baptistă “Speranţa” Reşiţa are un program propriu de citire a Bibliei, în fiecare an, şi la aceste servicii divine de joi mărturiile şi mesajele sunt de regulă din ceea ce s-a citit în cursul săptămânii respective. Această practică este deosebit de benefică întrucât oamenii sunt încurajaţi să citească şi să studieze Scriptura iar cei tineri în credinţă şi  prietenii au ocazia să cunoască şi să citească Biblia în mod sistematic şi implicit să o înţeleagă mai bine.