Socoteala dragostei

Posted in Evenimente

 Socoteala dragostei
“Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea lui”

Aşa a fost şi logodna lui Alin POP şi Naomi MIHUŢ, care a avut loc sâmbătă 9 iunie 2007.

În Biserica Creştină Baptistă "Speranţa" Reşiţa în ziua Domnului, 10 iunie 2007, cu prilejul serviciul de dimineaţă, Dumnezeu ne-a vorbit prin Alin POP.Mesajul a fost din Luca 15:11-32 (Pilda fiului risipitor) şi ne-a îndemnat să apreciem harul şi belşugul din casa Tatălui.
 
  În serviciul de evanghelizare, de după amiază programul de închinare a fost susţinut de Corul Bărbătesc al Bisericii noastre iar Cuvântul Domnului a fost vestit de către Mihai SÂRBU. Dumnezeu prin Duhul Sfânt i-a pus pe inimă evanghelistului să ne vorbească tot din “Pilda fiului risipitor”.

Cuvântul Domnului ne-a vorbit despre socotelile pe care le fac oamenii:
  • socoteala egoismului – "Tată, dă-mi partea de avere, ce mi se cuvine."
  • socoteala libertăţii – Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul, şi a plecat într-o ţară depărtată, unde şi-a risipit averea, ducând o viaţă destrăbălată
  • socoteala pocăinţei – "Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău."
şi despre socoteala dragostei lui Dumnezeu pentru noi cei păcătoşi.