Salutul bisericii din Roma

Posted in Evenimente

Salutul bisericii din Roma
Domnul să vă binecuvinteze, din Roma vă trimit salutul bisericii ce se află la 1 Tesalomiceni 3:12-13 "Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţa de alţii şi faţă de toţi, cum facem şi noi înşine pentru voi, ca să vi se întărească inimile şi să fie fără prihana în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toţi sfinţii Săi, Amin,
Pace.

Maria Ghinea,

 Roma