Catalin COVACI-Luminari in Intuneric

Posted in Evenimente

În aceasta duminică, 10 mai 2009, Domnul l-a trimis pe fratele Cătălin COVACI  spre a sliuji Bisericii Speranţa. În serviciul de dimineaţa fr. COVACI a tratat textul din Ioan 21:15 – 22 ca pe un interviu similar cu interviurile pe care le dăm pentru angajare. Interviul lui Petru având scopul reabilitarii acestuia.În serviciul de după amiază predica fratelui COVACI a avut tema Lumînări  în  Întuneric” şi s-a bazat pe textul din 1 Ioan 2:18 – 29 

INTERVIUL REABILITĂRII LUI PETRU
Ioan 21:15 – 22  

1. Verificarea  Dragostei
 - În raport cu dragostea altora (v.15)
 - În raport cu realitatea văzută (v.16)
 - În raport cu adîncimea lepădării (v.17)
 - În raport cu dimensiunea slujirii  

2. Avertizarea  Sacrificiului
 - Care depinde de timp şi împrejurări (v.18)
 - Care depinde de starea persoanei (v.19)
 - Care poate duce pînă la martiraj (v.19) 

3. Porunca  Slujirii  Necondiţionate
 - Întrucît omul priveşte la alţii
 - Întrucît omul se compară cu alţii
 - Întrucît fiecare are o cale personală 

LUMÎNĂRI ÎN ÎNTUNERIC
1 Ioan 2:18 – 29

 

Isus a zis: Eu sînt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întunerec, ci va avea lumina vieţii.”
Ioan 8:12 
Căci Dumnezeu ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu.
2 Corinteni 4: 6 
Voi sînteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămînă ascunsă.
Matei 5:14 

1. Întunericul  Minciunii (18)
 - Salvator  politic
 - Salvator  familial
 - Salvator  material 

2. Întunericul  Aparenţelor (19)
 - Moralitate fără Dumnezeu.
 - Bunătate fără Dumnezeu.
 - Etică fără Dumnezeu.
 - Conştiinţă fără Dumnezeu. 

3. Întunericul  Religiozităţii (22,23)
 - Datina  strămoşească
 - Învăţătura  omenească
 - Eforturi  personale 

4. Întunericul  Răutăţii (26)
 - Batjocuri
 - Aluzii
 - Vrăjmăşie