Corul Mixt

Posted in Formatii Corale

 

“Lăudaţi pe Domnul ! Căci este frumos să lăudăm  pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut şi se cuvine să-L lăudăm”.
Ps. 147:1


Închinarea şi lauda este răspunsul nostru la dragostea pe care ne-a arătat-o Dumnezeu prin jertfa Domnului Isus.  “Ca popor al Domnului, cântăm cântarea iubirii noastre pentru Cel care Şi-a dat viata pentru noi si ne-a răscumpărat cu sângele Lui. E adoraţia sufletului nostru pentru  Regele vieţii”.
 

Corul Barbatesc

Posted in Formatii Corale

 Lucrarea de slujire a corului bărbătesc al Bisericii Creştine Baptiste “Speranţa” Reşiţa s-a conturat pe la începutul anului 2004, la aproximativ doi ani de la deschiderea acestei biserici în cartierul Govândar.
În cadrul corului bărbătesc al Bisericii Noastre slujesc 50 de fraţi, iar dirijorul corului este Nicolae Moldovan, cel care în urmă cu peste 30 de ani a pus bazele primului cor bărbătesc in Biserica Baptistă Nr.1 din Reşiţa de la acea dată.

 

Lucrarea cu copiii

Posted in Copii

 Moto:

…Isus creştea în înţelepciune, în statură şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
Luca 2:52

Lucrarea cu copii din biserica are la baza cele 3 principii de dezvoltare inspirate din Luca 2:52 :
  • Crestere in Intelepciune
  • Cresterea in Statura
  • Crestere – relatii cu Dumnezeu si cu oamenii
 

Misiune

Posted in Misiune

Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură."
Marcu 16:15

După cum spunea Onken: "Fiecare baptist este un misionar" dorim şi noi să dezvoltăm acest simţ al misiunii la fiecare membru al Bisericii "Speranţa", astfel încât acolo unde trăiesc şi unde muncesc să răspândească mireasma cunoştinţei lui Dumnezeu pentru mântuirea multora şi de a fi un exemplu bun prin purtarea lor pentru a nu da motive de poticnire pentru alţii.

Cineva a spus: “Dumnezeu a avut un singur Fiu şi pe Acela L-a făcut misionar”.

Domnul Isus este cel mai mare misionar şi lucrarea pe care a făcut-o a fost fără cusur pentru că în primul rând, s-a smerit, a slujit, s-a rugat şi s-a făcut ascultător până la moarte.
 

Mai multe articole...