Caticheza

Posted in Drumul credintei

 

Cea mai frumoasă zi, din viaţa unui om, este ziua când spune “DA” lui Dumnezeu, pentru că această decizie schimbă destinul veşnic al oamenilor în slava cerească a lui Dumnezeu.
 
În momentul în care l-am primit pe Domnul Isus în inimile noastre şi acceptăm lucrarea Duhului Sfânt, care convinge pe păcătos că este vrednic de pedeapsa veşnică, pentru păcatele sale, este nevoie să se parcurgă câţiva paşi foarte importanţi în noua viaţă de credinţă, în calitate de copii ai lui Dumnezeu.

Cei convertiţi deseori îşi pun multe probleme referitoare la noul statut pe care îl au, de copii ai lui Dumnezeu, şi anume: cum se vor derula în continuare realităţile vieţii de zi cu zi, relaţiile cu cei dragi, cu semenii lor şi cu Dumnezeu.
În aceste momente speciale de început al vieţii de credinţă cu Dumnezeu, Biserica răscumpărată a Domnului Isus Hristos are un rol foarte important de a se implica şi a se apropia de noii convertiţi, cu multă dragoste, arătând că fac parte din noua familie a lui Dumnezeu.
 
 
 Biblia ne învaţă cum putem să-i ajutăm să facă primii paşi ai credinţei şi să-şi însuşească doctrinele şi învăţăturile fundamentale din Sfânta Scriptură.
Cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu clarifică multe probleme necunoscute şi nu ne lasă să luăm decizii greşite, bazate pe o convingere superficială.

Puterea Cuvântului şi lucrarea Duhului Sfânt înnoiesc întreaga noastră personalitate: intelectul, sentimentele şi voinţa şi ne transformă în oameni născuţi din nou. Pentru a veni în ajutorul noilor convertiţi, Biserica Creştină Baptistă “Speranţa” Reşiţa organizează cursuri de caticheză, pe baza broşurii “Mărturisirea de credinţă”, editată de Cultul Baptist din România.
Fiecare lecţie se desfăşoară conform tematicii cursului, prin care se doreşte ca fiecare cursant să cunoască şi să-şi însuşească cât mai bine învăţăturile din Sfânta Scriptură.
 
 În Biserica Creştină Baptistă “Speranţa” Reşiţa se constată cu multă satisfacţie şi bucurie sfântă că de la inaugurarea ei se desfăşoară în mod permanent cursuri de caticheză, pregătitoare pentru noii convertiţi, care doresc să-L mărturisească pe Domnul Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor în apa botezului.

Prin această lucrare poruncită de Domnul Isus Hristos se demonstrează că Biserica Sa răscumpărată este un organism viu, unde viaţa oamenilor se naşte din nou, devenind copii ai Împărăţiei lui Dumnezeu.