Crestere spirituala

Posted in Drumul credintei

Cursul  de creştere spirituală a fost conceput pentru a ajuta la creşterea şi edificarea spirituală a fraţilor şi surorilor care sunt la începutul vieţii de credinţă , care l-au mărturisit pe Domnul Isus în mod public ca Domn şi Mântuitor al lor personal şi care au primit botezul nou testamental.

 
Cursul de creştere spirituală a fost prelucrat de fratele Mihai MIHUŢ, păstor al Bisericii Creştine Baptiste “Speranţa” Reşiţa , folosind ca sursă de inspiraţie cele patru cursuri de creştere spirituală ale lui Rick Waren  “Ucenicie în şcoala lui Isus” aducându-şi la unele lecţii şi o contribuţie personală.
Cursul cuprinde patru capitole mari, iar fiecare capitol conţine mai multe lecţii (în total 26 lecţii).
Cap . 1 - Semnificaţia membralităţii în Biserică
Cap . 2 - Maturitatea spirituală
Cap . 3 - Lucrarea de slujire în Biserică
Cap . 4 - Misiunea Bisericii
 
Scopul acestui curs de crestere spirituală şi dorinţa Bisericii este ca aceşti fraţi şi surori tineri în credinţă să se integreze în viaţa Bisericii, să crească din punct de de vedere spiritual, să-şi descopere darul şi să-şi găsească locul în lucrare, să simtă că Biserica îi iubeşte şi că se îngrijeşte de viaţa lor spirituală şi nu numai.
Considerăm că această lucrare este nu numai  importantă ci şi benefică, de aceea vrem să-i încurajăm pe toţi fraţii şi surorile noi botezaţi să participe la acest curs  de creştere spirituală şi să se implice în viaţa Bisericii.
 
Ca nişte prunci de curând născuţi, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, ca prin el să creşteţi spre mântuire, dacă aţi gustat  întradevăr că bun este Domnul
1 Petru 2:1b  

Responsabil cu acestă lucrare este Marius Brindea ajutat de Gelu Dumitraşcu şi Diana Cocârlă.

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu Sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.
Matei 28:19-20