Misiune

Posted in Misiune

Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură."
Marcu 16:15

După cum spunea Onken: "Fiecare baptist este un misionar" dorim şi noi să dezvoltăm acest simţ al misiunii la fiecare membru al Bisericii "Speranţa", astfel încât acolo unde trăiesc şi unde muncesc să răspândească mireasma cunoştinţei lui Dumnezeu pentru mântuirea multora şi de a fi un exemplu bun prin purtarea lor pentru a nu da motive de poticnire pentru alţii.

Cineva a spus: “Dumnezeu a avut un singur Fiu şi pe Acela L-a făcut misionar”.

Domnul Isus este cel mai mare misionar şi lucrarea pe care a făcut-o a fost fără cusur pentru că în primul rând, s-a smerit, a slujit, s-a rugat şi s-a făcut ascultător până la moarte.