Viziunea

Posted in Viziune

Viziunea Bisericii Baptiste "Speranţa" Reşiţa

Preocuparea majoră a membrilor Bisericii Creştine Baptiste "Speranţa" Reşiţa este de a răspândi mireasma cunoştinţei şi a dragostei lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor spre mântuirea lor. Prezentăm mai jos câteva din scopurile pe care şi le propune Biserica Creştină Baptistă "Speranţa" Reşiţa, care îşi au suportul în învăţătura Scripturii şi care definesc misiunea Bisericii lui Hristos în lume. 

Istoricul nasterii Bisericii Crestine Baptiste "Speranta" Resita

Posted in Istoric

Naşterea Bisericii Creştine Baptiste "Speranţa" Reşiţa

Serviciul festiv de dedicare a acestei Case de Rugăciune a avut loc pe 20 Ianuarie 2002, fiind un eveniment cu o rezonanţă deosebită pentru oraşul Reşiţa. Biserica, organism spiritual viu care functionează în această cladire nouă, s-a constituit într-un spirit de pace şi bună înţelegere prin opţiunea personală şi benevolă a unor membri din sânul Bisericii mamă, Biserica Baptista nr.1 şi se numeşte Biserica Creştină Baptistă “Speranţa” Reşiţa. Păstorirea ei fiind preluată de fratele Mihai MIHUŢ.


Fie ca prin lucrarea şi mărturia ei, această nouă Biserică Baptistă născută prin Harul lui Dumnezeu, să fie o binecuvântare să aducă speranţa şi mantuirea în multe inimi şi familii din Reşiţa şi nu numai. A Dumnezeului nostru să-I fie toată slava pentru veci de veci 
 

Evolutia Bisericii

Posted in Istoric

Evoluţia Bisericii Baptiste "Speranţa" Reşiţa de la inaugurare până în prezent

Biserica Creştină Baptistă "Speranţa" Reşiţa, s-a născut din sânul Bisericii Baptiste Nr.1 şi şi-a început existenţa, practic cu ocazia dedicării casei de rugăciune construită în Reşiţa, cartier Govândar, Al.Mărghitaş, nr.5/a, eveniment care a avut loc la 20.01.2002.

 

Comitetul Bisericii

Posted in Comitetul bisericii

Comitetul Bisericii Creştine Baptiste "Speranţa" Reşiţa 

"Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea în vecii vecilor! Amin."
1 Petru 4:11
 
 
"Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul, şi care vă sfătuiesc. Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiţi în pace între voi."

1 Tesaloniceni 5:12,13

 

Manoila DUMITRASCU - Pastor

 

Petru PANCEA - Presbiter

Virgil GHERAN - Diacon

Ioan ALBU

Catalin APOPI

Marius BRINDEA

Doru CIORTUZ

Nicolae DEMETER

Doru GRUIA

Lucian HERGANE

Claudius HERGANE

Ovidiu MOLDOVAN

Nicolae NEICONI

 

 

Marturisirea de credinta

Posted in Cultul Creștin Baptist din România

Mărturisirea de credinţă a CULTULUI CREŞTIN BAPTIST DIN ROMÂNIA


I. Biblia - Cuvantul lui Dumnezeu
Noi credem si marturisim ca Sfintele Scripturi ale Vechiului si Noului Testament sunt inspirate de Duhul Sfant. Ele sunt Cuvantul lui Dumnezeu scris, o revelatie dumnezeiasca pentru neamul omenesc, sunt izvorul fara gres al constiintei de Dumnezeu. Galateni 1:11 "…Evanghelia…nu este de obarsie omeneasca…ci descoperirea lui Hristos". 2Petru 1:21 "nici o proorocie n-a fost adusa prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, manati de Duhul Sfant". 2Timotei 3:16 "Toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu…" Ioan 10:35 "…Scriptura nu poate fi desfiintata…" Ioel 2:28 "…voi turna Duhul meu…si fiii si ficele vor prooroci…" Matei 10:20 "…Duhul Tatalui meu va vorbi in voi…" 1Cor. 2:10 "…Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Sau…" 11:23 "…am primit de la Domnul ce v-am invatat"…
Biblia-Cuvantul lui Dumnezeu scris prin inspiratia Duhului Sfant este singura regula si norma de credinciosie si purtare in viata aceasta.
Efeseni 1:13"…dupa ce ati auzit Cuvantul adevarului [Evanghelia mantuirii noastre] ati crezut…" 2Timotei 1:13 "Dreptarul invataturilor sanatoase…tine-l cu credinta" Rom.10: 17 "…credinta vine in urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvantul lui Dumnezeu" 2Tim. 3:17 "Scriptura …este de folos…pentru ca omul lui Dumnezeu sa fie desavarsit si cu totul destoinic pentru orice lucrare buna" Psalmul 119:105 "Cuvantul Tau este o candela pentru picioarele mele".
Biblia este singura autoritate in materie de religie; ea este suficienta pentru invatatura noastra. Astfel nu este nevoie de sprijinul traditiei.
Matei 15:6 "…ati desfiintat Cuvantul lui Dumnezeu in folosul datinei voastre" Ioan 17:17 "Cuvantul Tau este adevarul" Ioan 5: 39 "…cercetati Scripturile…" Isaia 34:16 "Cautati in cartea Domnului si cititi…" Fapte 17:11 "cercetau Scripturile…" Ioan 20: 31 "…lucrarile acestea au fost scrise pentru ca voi sa credeti ca Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu si crezand sa aveti viata…"

Statutul Cultului Crestin Baptist din Romania

Posted in Cultul Creștin Baptist din România

Statutul de organizare şi de funcţionare a Cultului Creştin Baptist – Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România

Guvernul a aprobat Statutul de organizare şi de funcţionare a Cultului Creştin Baptist – Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România prin H.G. nr. 58 din 16 ianuarie 2008. Statutul a intrat în vigoare începând cu 25 ianuarie 2008 odată cu publicarea sa în Monitorul Oficial nr. 59 din 25 ianuarie 2008. Aceeaşi H.G. stipulează în cel de-al doilea articol abrogarea Decretului Prezidiului Marii Adunări Naţionale nr. 1.203/1950 pentru aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist din Republica Populară Română, nepublicat, cu modificările ulterioare.
Biserica Baptista din România face parte din primele religii ce au reuşit să obţină autorizarea pentru noul statut de funcţionare.