Comitetul Bisericii

Posted in Comitetul bisericii

Comitetul Bisericii Creştine Baptiste "Speranţa" Reşiţa 

"Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea în vecii vecilor! Amin."
1 Petru 4:11
 
 
"Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul, şi care vă sfătuiesc. Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiţi în pace între voi."

1 Tesaloniceni 5:12,13

 

Manoila DUMITRASCU - Pastor

 

Petru PANCEA - Presbiter

Virgil GHERAN - Diacon

Ioan ALBU

Catalin APOPI

Marius BRINDEA

Doru CIORTUZ

Nicolae DEMETER

Doru GRUIA

Lucian HERGANE

Claudius HERGANE

Ovidiu MOLDOVAN

Nicolae NEICONI