Statutul Cultului Crestin Baptist din Romania

Posted in Cultul Creștin Baptist din România

Statutul de organizare şi de funcţionare a Cultului Creştin Baptist – Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România

Guvernul a aprobat Statutul de organizare şi de funcţionare a Cultului Creştin Baptist – Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România prin H.G. nr. 58 din 16 ianuarie 2008. Statutul a intrat în vigoare începând cu 25 ianuarie 2008 odată cu publicarea sa în Monitorul Oficial nr. 59 din 25 ianuarie 2008. Aceeaşi H.G. stipulează în cel de-al doilea articol abrogarea Decretului Prezidiului Marii Adunări Naţionale nr. 1.203/1950 pentru aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist din Republica Populară Română, nepublicat, cu modificările ulterioare.
Biserica Baptista din România face parte din primele religii ce au reuşit să obţină autorizarea pentru noul statut de funcţionare.