Viziunea

Posted in Viziune

Viziunea Bisericii Baptiste "Speranţa" Reşiţa

Preocuparea majoră a membrilor Bisericii Creştine Baptiste "Speranţa" Reşiţa este de a răspândi mireasma cunoştinţei şi a dragostei lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor spre mântuirea lor. Prezentăm mai jos câteva din scopurile pe care şi le propune Biserica Creştină Baptistă "Speranţa" Reşiţa, care îşi au suportul în învăţătura Scripturii şi care definesc misiunea Bisericii lui Hristos în lume. 

  • Glorificarea lui Isus Hristos ca Mântuitor şi Domn, prin închinare
Facem acest lucru ori de câte ori ne adunăm în Numele Domnului, prin cântările comune, prin cântările interpretate de formaţiile corale (mixt, bărbătesc, tineret şi copii), prin rugăciuni de mulţumire, cerere sau mijlocire cu toată biserica sau în grupuri mai mici precum şi printr-o viaţă de ascultare şi slujire.

  • Edificarea credincioşilor şi consolidarea părtăşiei frăţeşti
Studiile biblice din cadrul bisericii, mesajele de zidire având o tematică variată, precum şi un program de citire al Bibliei cu toata biserica, toate au menirea de a oferi o hrană sănătoasă, atât de necesară pentru creşterea şi dezvoltarea armonioasă a vieţii spirituale a credincioşilor. Cunoaştem din Scriptură că Biserica este un Organism spiritual viu, al cărui cap este Isus Hristos, iar noi suntem mădulare unii altora. Se impune, deci, cultivarea unor relatii sincere si fără prejudecaţi, bazate pe respect şi dragoste creştină atât între membrii bisericii cât şi faţă de toţi oamenii.

  • Echiparea şi formarea lucrătorilor pentru nevoile bisericii
Este o problemă de care se ocupă păstorul Mihai Mihuţ, care săptămânal se întâlneşte cu lucrătorii şi misionarii din biserică pentru părtăşie în rugăciune şi studiul Cuvântului lui Dumnezeu.

  • Încurajarea şi echiparea spirituală a noilor convertiţi
Este o lucrare foarte importantă care are două aspecte bine conturate:
- Pregătirea prietenilor pentru botez, printr-un studiu tematic privind doctrina crestină baptistă
- Curs de creştere spirituală a celor botezaţi, care-i ajută să se integreze în biserică, sa-şi consolideze credinţa şi să-şi descopere darurile spirituale în vederea implicării în slujire.

  • Evanghelizarea şi misiunea
Responsabilitatea de a fi un martor al lui Hristos şi de a merge cu Evanghelia la cei pierduţi este asezată de Domnul pe umerii fiecărui copil al lui Dumnezeu. De aceea dorim şi ne rugăm ca acest spirit evanghelistic să fie dezvoltat în inima fiecărui mădular al bisericii, pentru ca ea să nu fie doar o prezenţă ci să aibă şi o influenţă pozitivă şi benefică spre mântuire pentru mulţi oameni în Reşiţa. De asemenea dorim să dezvoltăm şi spiritul misionar, care implica ieşirea din perimetrul zidurilor bisericii, sau al localitaţii noastre, pentru a duce vestea bună a mântuirii şi în alte locuri.

  • Investiţia în copii şi tineret
Este una din preocupările strategice ale Bisericii Creştine Baptiste "Speranţa" Reşiţa. La ora aceasta se lucrează cu peste 80 de copii, în fiecare duminică, împărţiţi în clase de studiu, având şi un cor al copiilor cu acelaşi număr. Se lucrează, de asemenea, săptămânal la orele de tineret cu cca 50 de tineri, dintre care cei mai mulţi au ajuns să-l primească pe Hristos Domnul ca Mântuitor. Tinerii şi copiii înseamnă speranţă şi viitor, de aceea merită a se investi în ei, oricare ar fi preţul.