Semnificatiile intruparii Fiului lui Dumnezeu

Posted in Evenimente

Tematica subiectelor predicate de fratele pastor Mihai MIHUT la sărbătoarea Naşterii Domnului, au fost: Semnificaţiile întrupării Fiului lui Dumnezeu.

Întruparea Fiului lui Dumnezeu înseamnă

-          COMUNICARE - Evrei 1.1-2; Ioan 1.14

-          REVELAŢIE - Evrei 1:3/a; Mat.1:23

-          MÂNTUIRE -Evrei 3/b; 5:7-9; 9:24-26; Luca 2:8-11

-          RECONCILIERE ( ÎMPĂCARE) - Luca 2.13-14

-          SPERANŢĂ - Isaia 9:1-7

1. COMUNICARE - Evrei 1.1-2; Ioan 1.14

Dumnezeu vorbeşte oamenilor "când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama". Textul spune că Dumnezeu a vorbit în vechime prin proroci, "în multe rânduri şi în multe chipuri", adică El a vorbit în mod repetat şi variat. Acum însă "la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul". Aceasta este o vorbire superioară, având în vedere atât, calitatea mesagerului - Fiul, cât şi conţinutul mesajului - un mesaj al dragostei, care a culminat la cruce, unde Fiul a acceptat să moară pentru a ispăşi păcatul lumii. Este de asemenea o vorbire finală şi aceasta înseamnă că în Cristos Dumnezeu ne-a descoperit tot planul Său cu privire la om, la care nu mai este de adăugat(şi nici de scos) nimic.

 

2. REVELAŢIE - Evrei 1:3/a; Mat.1:23.

Dumnezeu se descoperă pe multe căi omului, prin creaţie, prin istorie, prin conştiinţă, prin Sfânta Scriptură, dar forma supremă a revelaţiei lui Dumnezeu este în Fiul."El(Fiul), este oglindirea slavei Lui şi întipărirea fiinţei Lui..."

Fiul care vine din "sânul Tatălui"(Ioan 1:18), ne descoperă adevărata imagine a lui Dumnezeu şi ne arată cine este Dumnezeu şi cum este Dumnezeu în caracterul Lui. Fiul ne descoperă un Dumnezeu al dragostei, pe care-L putem cunoaşte şi cu care putem intra în relaţie.

 

3. MÂNTUIRE -Evrei 3/b; 5:7-9; 9:24-26; Luca 2:8-11.  

El-Fiul, "a făcut curăţirea păcatelor(prin jertfa Sa) şi şade la dreapta măririi în locurile prea înalte(este marele nostru preot, care stă la dreapta lui Dumnezeu pentru noi). Numele Pruncului născut în ieslea din Betleem este Isus, care înseamnă mântuire(Mat.1:21).

 

4. RECONCILIERE ( ÎMPĂCARE) - Luca 2.13-14.

La naşterea Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră, corul îngerilor ne-a transmis un mesaj al păcii "între oamenii plăcuţi lui Dumnezeu". Da Fiul s-a întrupat ca să ne aducă la pace cu Dumnezeu. Prin jertfa Sa El a înlăturat vrăjmăşia dintre om şi Dumnezeu,vrăjmăşie în care ne-a adus păcatul.. El ne aduce pacea lui Dumnezeu în suflet, sau pacea cu noi înşine, care ne "poate păzi inimile şi gândurile în Cristos"(Filipeni 4.6-8). Şi El ne aduce pacea cu semenii noştri şi ne transformă în mesageri ai păcii.

 

5. SPERANŢĂ - Isaia 9:1-7.

"Căci un copil ni s-a născut şi un Fiu ni s-a dat"spunea proorocul în vechime, de aceea există speranţă pentru o lume fără speranţă. Fiul aduce speranţă prin Lumina Sa. "Totuşi întunerecul nu va dăinui veşnic...." este speranţă prin lumina pe care o aduce Copilul care s-a născut şi Fiul care ni s-a dat. El este "Soarele neprihănirii, Soarele care răsare din înălţimi", care anunţă zorii unei epoci noi,

El aduce speranţă prin Numele ce-l va purta-v.6/b "Îl vor numi, Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii".

Şi El aduce speranţă prin natura împărăţiei pe care o va întemeia. O împărăţie care se extinde, o împărăţie a păcii, o împărăţie puternică, întărită, care nu se clatină, o împărăţie veşnică. Eşti parte din această împărăţie ? Atunci bucură-te şi fii mulţumitor(Evrei 12:28).